اقلام کنترلی

اقلام کنترلی پکنز - PAKKENS

لطفا توجه کنید

لیست قیمت اقلام کنترلی پکنز (PAKKENS)

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت اقلام کنترلی پکنز - PAKKENS به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
مانومتر خشک 10cm غلاف از پشت 0-40 bar پکنز
مانومتر خشک 10cm غلاف از پشت 0-40 bar پکنز
فشار: 0-40 bar نوع(تایپ): خشک نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 10cm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-6 bar پکنز
مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-6 bar پکنز
فشار: 0-6 bar نوع(تایپ): خشک نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 15cm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-10 bar پکنز
مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-10 bar پکنز
فشار: 0-10 bar نوع(تایپ): خشک نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 15cm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-16 bar پکنز
مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-16 bar پکنز
فشار: 0-16 bar نوع(تایپ): خشک نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 15cm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-25 bar پکنز
مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-25 bar پکنز
فشار: 0-25 bar نوع(تایپ): خشک نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 15cm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-40 bar پکنز
مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-40 bar پکنز
فشار: 0-40 bar نوع(تایپ): خشک نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 15cm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر خشک 6cm غلاف از پشت 0-6 bar پکنز
مانومتر خشک 6cm غلاف از پشت 0-6 bar پکنز
فشار: 0-6 bar نوع(تایپ): خشک نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 6cm
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر خشک 6cm غلاف از پشت 0-10 bar پکنز
مانومتر خشک 6cm غلاف از پشت 0-10 bar پکنز
فشار: 0-10 bar نوع(تایپ): خشک نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 6cm
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر خشک 6cm غلاف از زیر 0-6 bar پکنز
مانومتر خشک 6cm غلاف از زیر 0-6 bar پکنز
فشار: 0-6 bar نوع(تایپ): خشک نوع اتصال: غلاف از زیر سایز دیسک: 6cm
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر خشک 6cm غلاف از زیر 0-10 bar پکنز
مانومتر خشک 6cm غلاف از زیر 0-10 bar پکنز
فشار: 0-10 bar نوع(تایپ): خشک نوع اتصال: غلاف از زیر سایز دیسک: 6cm
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا