نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

اقلام کنترلی پکنز - PAKKENS

اقلام کنترلی پکنز - PAKKENS
چرا اقلام کنترلی پکنز - PAKKENS؟

لیست قیمت اقلام کنترلی پکنز (PAKKENS)

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای د

محصولات اقلام کنترلی پکنز - PAKKENS

براساس برند:

 • پکنز
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر سماوری برنجی پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% لوپ استنلس استیل 180 درجه پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% لوپ استنلس استیل 90 درجه پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% لوپ برنجی 180 درجه پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% لوپ برنجی 90 درجه پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% لوپ فولادی 180 درجه پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% لوپ فولادی 90 درجه پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 10cm غلاف از پشت 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 10cm غلاف از پشت 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 10cm غلاف از پشت 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 10cm غلاف از پشت 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 10cm غلاف از پشت 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 10cm غلاف از زیر 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 10cm غلاف از زیر 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 10cm غلاف از زیر 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 10cm غلاف از زیر 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 10cm غلاف از زیر 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 15cm غلاف از پشت 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 15cm غلاف از زیر 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 15cm غلاف از زیر 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 15cm غلاف از زیر 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 15cm غلاف از زیر 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 15cm غلاف از زیر 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 6cm غلاف از پشت 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 6cm غلاف از پشت 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 6cm غلاف از پشت 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 6cm غلاف از پشت 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 6cm غلاف از پشت 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 6cm غلاف از زیر 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 6cm غلاف از زیر 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 6cm غلاف از زیر 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 6cm غلاف از زیر 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر خشک 6cm غلاف از زیر 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 10cm غلاف از زیر 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 10cm غلاف از زیر 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 10cm غلاف از زیر 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 10cm غلاف از زیر 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 10cm غلاف از زیر 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 15cm غلاف از پشت 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 15cm غلاف از پشت 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 15cm غلاف از پشت 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 15cm غلاف از پشت 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 15cm غلاف از پشت 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 15cm غلاف از زیر 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 15cm غلاف از زیر 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 15cm غلاف از زیر 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 15cm غلاف از زیر 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 15cm غلاف از زیر 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 6cm غلاف از زیر 0-10 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 6cm غلاف از زیر 0-16 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 6cm غلاف از زیر 0-25 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 6cm غلاف از زیر 0-40 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مانومتر روغنی 6cm غلاف از زیر 0-6 bar پکنز

   سایز (inch):
   • 1/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
لطفا توجه کنید

لیست قیمت اقلام کنترلی پکنز (PAKKENS)

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت اقلام کنترلی پکنز - PAKKENS به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

در صورتی که اقلام مورد نیاز شما در این لیست نمی باشد، می توانید با تلفن 02155696808 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا قیمت اقلام به شما اعلام شود.

پایپ کالا - اولین و بزرگترین فروشگاه لوله و اتصالات در ایران

مشاوره آنلاین

02155696808