اقلام کنترلی

چینی

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
گیج فشار خشک 10bar ( مانومتر ) چین
گیج فشار خشک 10bar ( مانومتر ) چین
عدد نوع: خشک درجه بندی: 10بار
سایز
۶cm
قیمت (تومان)
۱۴۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
گیج فشار خشک 16bar( مانومتر ) چین
گیج فشار خشک 16bar( مانومتر ) چین
عدد نوع: خشک درجه بندی: 16بار
سایز
۶cm
قیمت (تومان)
۱۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
گیج فشار خشک 10bar ( مانومتر ) چین
گیج فشار خشک 10bar ( مانومتر ) چین
عدد نوع: خشک درجه بندی: 10بار
سایز
۱۰cm
قیمت (تومان)
۱۴۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
گیج فشار خشک 16bar ( مانومتر ) چین
گیج فشار خشک 16bar ( مانومتر ) چین
عدد نوع: خشک درجه بندی: 16بار
سایز
۱۰cm
قیمت (تومان)
۱۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
گیج فشار روغنی 10bar ( مانومتر ) چین
گیج فشار روغنی 10bar ( مانومتر ) چین
عدد نوع: روغنی درجه بندی: 10بار
سایز
۶cm
قیمت (تومان)
۲۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
گیج فشار روغنی 16bar ( مانومتر ) چین
گیج فشار روغنی 16bar ( مانومتر ) چین
عدد نوع: روغنی درجه بندی: 16بار
سایز
۶cm
قیمت (تومان)
۲۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
گیج فشار روغنی 10bar ( مانومتر ) چین
گیج فشار روغنی 10bar ( مانومتر ) چین
عدد نوع: روغنی درجه بندی: 10بار
سایز
۱۰cm
قیمت (تومان)
۲۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
گیج فشار روغنی 16bar ( مانومتر ) چین
گیج فشار روغنی 16bar ( مانومتر ) چین
عدد نوع: روغنی درجه بندی: 16بار
سایز
۱۰cm
قیمت (تومان)
۲۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
شیر سماوری چینی
شیر سماوری چینی
عدد
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۷۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
ترمومتر عمودی 120-0 سانتی گراد چینی
ترمومتر عمودی 120-0 سانتی گراد چینی
عدد نوع: عمودی درجه بندی: 120درجه سانتی گراد
سایز
۱۰cm
قیمت (تومان)
۳۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰