اقلام کنترلی

گیج فشار روغنی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت گیج فشار روغنی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت گیج فشار روغنی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-6 bar ویکا
مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-6 bar ویکا
فشار: 0-6 bar نوع(تایپ): روغنی نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 6cm
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-10 bar ویکا
مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-10 bar ویکا
فشار: 0-10 bar نوع(تایپ): روغنی نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 6cm
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-16 bar ویکا
مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-16 bar ویکا
فشار: 0-16 bar نوع(تایپ): روغنی نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 6cm
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-25 bar ویکا
مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-25 bar ویکا
فشار: 0-25 bar نوع(تایپ): روغنی نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 6cm
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-40 bar ویکا
مانومتر روغنی 6cm غلاف از پشت 0-40 bar ویکا
فشار: 0-40 bar نوع(تایپ): روغنی نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 6cm
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-6 bar ویکا
مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-6 bar ویکا
فشار: 0-6 bar نوع(تایپ): روغنی نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 10cm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-10 bar ویکا
مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-10 bar ویکا
فشار: 0-10 bar نوع(تایپ): روغنی نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 10cm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-16 bar ویکا
مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-16 bar ویکا
فشار: 0-16 bar نوع(تایپ): روغنی نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 10cm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-25 bar ویکا
مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-25 bar ویکا
فشار: 0-25 bar نوع(تایپ): روغنی نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 10cm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-40 bar ویکا
مانومتر روغنی 10cm غلاف از پشت 0-40 bar ویکا
فشار: 0-40 bar نوع(تایپ): روغنی نوع اتصال: غلاف از پشت سایز دیسک: 10cm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا