الکترود

الکترود جوشکاری

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید الکترود جوشکاری

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت الکترود جوشکاری به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
الکترود جوشکاری میکا
الکترود جوشکاری میکا
وزن: 5kg
سایز
۳
قیمت (ریال)
۲،۶۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
الکترود جوشکاری میکا
الکترود جوشکاری میکا
وزن: 5kg
سایز
۴
قیمت (ریال)
۲،۶۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
الکترود جوشکاری  کد 6013 آما
الکترود جوشکاری کد 6013 آما
وزن: 2.5kg کد الکترود: 6013
سایز
۲.۵
قیمت (ریال)
۱،۴۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
الکترود جوشکاری کد 6013 آما
الکترود جوشکاری کد 6013 آما
وزن: 5kg کد الکترود: 6013
سایز
۳
قیمت (ریال)
۲،۶۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
الکترود جوشکاری کد 6013 آما
الکترود جوشکاری کد 6013 آما
وزن: 5kg کد الکترود: 6013
سایز
۴
قیمت (ریال)
۲،۶۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
الکترود جوشکاری کد 6010 آما
الکترود جوشکاری کد 6010 آما
وزن: 2.5kg کد الکترود: 6010
سایز
۲.۵
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
الکترود جوشکاری کد 6010 آما
الکترود جوشکاری کد 6010 آما
وزن: 5kg کد الکترود: 6010
سایز
۳
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
الکترود جوشکاری کد 6010 آما
الکترود جوشکاری کد 6010 آما
وزن: 5kg کد الکترود: 6010
سایز
۴
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا