متعلقات لوله کشی

ساخت ایران

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
خمیر لوله کشی پژوهش
خمیر لوله کشی پژوهش
واحد: قوطی
سایز
قیمت (تومان)
۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
کنف لوله کشی
کنف لوله کشی
واحد: کیلوگرم
سایز
قیمت (تومان)
۲۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
چسب پلیکا تارگت
چسب پلیکا تارگت
واحد: قوطی
سایز
۱۰۰cc
قیمت (تومان)
۱۰،۴۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
چسب پلیکا تارگت
چسب پلیکا تارگت
واحد: قوطی
سایز
۲۵۰cc
قیمت (تومان)
۲۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
نوار تفلن
نوار تفلن
واحد: حلقه
سایز
قیمت (تومان)
۳،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰