نوار و پرایمر

نوار و پرایمر آلتن

لطفا توجه کنید

لیست قیمت نوار و پرایمر آلتن

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت نوار و پرایمر آلتن به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
 نوار خطی مشکی آلتن
نوار خطی مشکی آلتن
رنگ: مشکی
سایز
۵cm
قیمت (ریال)
۵۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 نوار خطی مشکی آلتن
نوار خطی مشکی آلتن
رنگ: مشکی
سایز
۱۰cm
قیمت (ریال)
۵۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 نوار خطی مشکی آلتن
نوار خطی مشکی آلتن
رنگ: مشکی
سایز
۱۵cm
قیمت (ریال)
۵۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 نوار خطی سفید آلتن
نوار خطی سفید آلتن
رنگ: سفید
سایز
۵cm
قیمت (ریال)
۵۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 نوار خطی سفید آلتن
نوار خطی سفید آلتن
رنگ: سفید
سایز
۱۰cm
قیمت (ریال)
۵۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 نوار خطی سفید آلتن
نوار خطی سفید آلتن
رنگ: سفید
سایز
۱۵cm
قیمت (ریال)
۵۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 نوار سر جوش آلتن
نوار سر جوش آلتن
سایز
۵cm
قیمت (ریال)
۶۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 نوار سر جوش آلتن
نوار سر جوش آلتن
سایز
۱۵cm
قیمت (ریال)
۶۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رنگ پرایمر آلتن
رنگ پرایمر آلتن
سایز
۴lit
قیمت (ریال)
۲،۹۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 رنگ پرایمر آلتن
رنگ پرایمر آلتن
سایز
۲۵lit
قیمت (ریال)
۱۴،۳۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا