اتصالات سیاه دنده ای

اتصالات دنده ای سیاه مک چین

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید اتصالات مک چین سیاه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت اتصالات دنده ای سیاه مک چین به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۴۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۳۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۵۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۸۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
زانو 90 درجه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱،۶۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
سه راه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
سه راه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
سه راه درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۴۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
سه راه تبدیل درزدار دنده ای سیاه مک (MECH)
نوع اتصال: دنده ای
سایز
۳/۴"*۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا