نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

اتصالات گالوانیزه توپی برزیلی

اتصالات گالوانیزه توپی برزیلی
چرا اتصالات گالوانیزه توپی برزیلی؟

لیست قیمت اتصالات گالوانیزه توپی برزیلی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت اتصالات گالوانیزه توپی برزیل به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

محصولات اتصالات گالوانیزه توپی برزیلی

براساس برند:

 • توپی برزیل
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% بوشن تبدیل دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 3/4"*1/2"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/4"*1/2"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 1.1/4"*1"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   تا 0% تخفیف ۵۰۰،۰۰۰
  • تا 20% بوشن دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   تا 0% تخفیف ۳۸۰،۰۰۰
  • تا 20% تبدیل دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 1/2"*1/4"
   • 1/2"*3/8"
   • 3/4"*1/2"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/4"*1/2"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 1.1/4"*1"
   • 1.1/2"*1/2"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1/2"
   • 2"*3/4"
   • 2"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*1"
   • 2.1/2"*1.1/4"
   • 2.1/2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*2"
   • 3"*1.1/2"
   • 3"*2"
   • 3"*2.1/2"
   • 4"*2"
   • 4"*2.1/2"
   • 4"*3"
   • 5"*4"
   تا 0% تخفیف ۴۴۰،۰۰۰
  • تا 20% درپوش دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 0% تخفیف ۲۲۰،۰۰۰
  • تا 20% روپیچ توپیچ تبدیلی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 3/4"*1/2"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 1.1/4"*1"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   تا 0% تخفیف ۷۰۰،۰۰۰
  • تا 20% روپیچ توپیچ دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   تا 0% تخفیف ۴۶۰،۰۰۰
  • تا 20% زانو 45 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 0% تخفیف ۴۲۰،۰۰۰
  • تا 20% زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   تا 0% تخفیف ۴۲۰،۰۰۰
  • تا 20% زانو تبدیلی 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 3/4"*1/2"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 1.1/4"*1"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   تا 0% تخفیف ۶۸۰،۰۰۰
  • تا 20% زانو چپقی 45 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 0% تخفیف ۴۴۰،۰۰۰
  • تا 20% زانو چپقی 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 0% تخفیف ۴۴۰،۰۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 3/4"*1/2"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/4"*1/2"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 1.1/4"*1"
   • 1.1/2"*1/2"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1/2"
   • 2"*3/4"
   • 2"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*1"
   • 2.1/2"*1.1/4"
   • 2.1/2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*2"
   • 3"*1"
   • 3"*1.1/4"
   • 3"*1.1/2"
   • 3"*2"
   • 3"*2.1/2"
   • 4"*2"
   • 4"*2.1/2"
   • 4"*3"
   تا 0% تخفیف ۷۰۰،۰۰۰
  • تا 20% مغزی تبدیل دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 1/2"*1/4"
   • 3/4"*1/2"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 1.1/4"*1"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   • 1/2"*3/8"
   تا 0% تخفیف ۴۸۰،۰۰۰
  • تا 20% مغزی دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   تا 0% تخفیف ۴۲۰،۰۰۰
  • تا 20% مهره ماسوره دنده ای درزدار گالوانیزه توپی برزیل

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 0% تخفیف ۱،۳۰۰،۰۰۰
لطفا توجه کنید

لیست قیمت اتصالات گالوانیزه توپی برزیلی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت اتصالات گالوانیزه توپی برزیل به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

اتصالات گالوانیزه توپی TUPY برزیل 

اتصالات گالوانیزه برای ادامه روند خط لوله کشی گالوانیزه مورد استفاده قرار میگیرند . همانطور که میدانید با توجه به طول 6 متری لوله های گالوانیزه نیاز به اتصالات گالوانیزه می باشد تا خط لوله کشی ادامه یابد ، اتصالت گالوانیزه علاوه بر ادامه مسیر لوله گالوانیزه توانایی هایی دیگری دارند که در ادامه به آن ها می پردازیم .

اتصالات گالوانیزه با برندهای متفاوتی در بازار موجود می باشند که یکی از نام آشنا ترین این برندها مربوط می شود به اتصالات گالوانیزه توپی برزیل که دارای کیفیت بسیار خوبی می باشد . اتصالات گالوانیزه توپی برزیل دارای سبد کامل از محصولات گالوانیزه می باشد که از سایز 1/2 اینچ الی 4 اینچ و در برخی از اقلام تا سایز 6 اینچ جوابگوی پروژه ها می باشد .

استاندارد اتصالات گالوانیزه توپی برزیل

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل با استانداردهای رزوه های NPT و BSP تولید می شود که تمامی اتصالاتی که در ایران وجود دارد مطابق با استاندارد BSP می باشد . در برخی از سایزها تعداد رزوه ها در دو استاندارد مذکور با یکدیگر متفاوت می باشد ولی زاویه رزوه ها در هر دو استاندارد NPT و BSP با یکدیگر متفاوت می باشد .

استاندارد NPT مخفف کلمه NATIONAL PIPE TAPER و استاندارد BSP مخفف BRITISH STANDARD PIPE می باشد .

سبد کالایی اتصالات گالوانیزه برزیل

اتصالات گالوانیزه توپی برزیل شامل موارد زیر می شود :

 1. زانویی گالوانیزه برای تغییر جهت جریان به صورت 90 درجه و 45 درجه موجود می باشد که آرایش لبه های ابتدایی و انتهایی آن به صورت توپیچ می باشد . نوعی دیگر از زانوی گالوانیزه به نام چپقی موجود می باشد که یک طرف آن به صورت توپیچ و طرف دیگر آن به صورت روپیچ می باشد .
 2. سه راهی گالوانیزه مخصوص انشعاب گرفتن می باشد ، گاهی اوقات لازم می باشد که از خط اصلی لوله گالوانیزه برای قسمت های دیگر انشعاب گرفته شود که این وظیفه به عهده سه راهی ها می باشد . سه راهی گالوانیزه به دو صورت سه راهی مساوی و تبدیلی تولید و عرضه می گردد . سه راهی گالوانیزه به صورت توپیچ تولید میگردد که نوع مساوی آن هر سه سایز ورودی و خروجی و انشعاب یکسان بوده و در نوع تبدیلی آن سایز ورودی و خروجی هم سایز و بزرگتر از سایز انشعاب می باشد .
 3. تبدیل گالوانیزه برای تغییر سایز استفاده می شود ، گاهی اوقات لازم می باشد که سایز لوله گالوانیزه تغییر یابد و در این مواقع از تبدیل های گالوانیزه استفاده می شود که در دو بخش ابتدایی و انتهایی آن دارای سایزهای متفاوت می باشد . تبدیل های گالوانیزه به صورت یک طرف روپیچ و طرف دیگر توپیچ می باشد.
 4. بوشن گالوانیزه برای امتداد و ادامه خط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار میگیرد . هنگامی که بخواهیم دو لوله گالوانیزه را به یکدیگر متصل کنیم به علت روپیچ بودن لوله ها نمیتوان آنها را به یکدیگر متصل کرد و برای این کار می بایست از بوشن های گالوانیزه که در هر دو سمت توپیچ می باشد استفاده می شود.
 5. درپوش گالوانیزه برای مسدود کردن انتهای خط لوله کشی مورد استفاده قرار میگیرد . درپوش های گالوانیزه به صورت توپیچ تولید میگردند که با توجه به روپیچ بودن لوله گالوانیزه مخصوص مسدود کردن لوله گالوانیزه می باشند.
 6. مهره ماسوره گالوانیزه برای سهولت باز و بسته کردن شیرآلات برنجی می باشد و به نوعی فضای آزاد برای نصب و یا خارج کردن شیرآلات برنجی و یا سایر اتصالات از خط لوله کشی می باشد. مهره ماسوره ها از اقلام مهمی می باشند که آب بندی و عدم نشتی آنها بسیار مهم می باشد .
 7. مغزی گالوانیزه برای برقراری اتصال بین دو بخش توپیچ مورد استفاده قرار می گیرد.

برای آب بندی بهتر و عدم نشتی از محل رزوه های اتصالات گالوانیزه توپی برزیل می بایست از اقلامی همچون نوار تفلون ، خمیر لوله کشی ، کنف و ... استفاده کرد .  

در صورتی که اقلام مورد نیاز شما در این لیست نمی باشد، می توانید با تلفن 02155696808 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا قیمت اقلام به شما اعلام شود.

پایپ کالا - اولین و بزرگترین فروشگاه لوله و اتصالات در ایران

مشاوره آنلاین

02155696808