اتصالات گالوانیزه

اتصالات گالوانیزه چینی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت اتصالات گالوانیزه چینی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت اتصالات گالوانیزه چینی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۶۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۹۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۱۳۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۲۲۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۰۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۴۱۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۷۴۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۱،۰۲۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
زانو 90 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
درجه: 90 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۲،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
زانو 45 درجه دنده ای درزدار گالوانیزه چینی
درجه: 45 نوع اتصال: دنده ای
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۶۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا