اتصالات جوشی مانیسمان بدون درز

اتصالات مانیسمان ایران اتصال

لطفا توجه کنید

لیست قیمت اتصالات مانیسمان ایران اتصال

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت اتصالات مانیسمان ایران اتصال به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی نوع(تایپ): سبک
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی نوع(تایپ): سبک
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۶۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی نوع(تایپ): سبک
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۲۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی نوع(تایپ): سبک
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۳۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی نوع(تایپ): سبک
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۳۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی نوع(تایپ): سبک
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۶۲۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی نوع(تایپ): سبک
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۱۴۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی نوع(تایپ): سبک
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۱،۲۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی نوع(تایپ): سبک
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۲،۶۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
سه راه بدون درز جوشی سبک ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی نوع(تایپ): سبک
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۵،۰۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا