اتصالات مانیسمان - بدون درز

اتصالات مانیسمان بنکن رده SGP

لیست اتصالات مانیسمان بنکن رده SGP (چینی)

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت اتصالات مانیسمان بنکن رده SGP به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 2.1/2 اینچ
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 2.1/2 اینچ
واحد: عدد رده: SGP
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 3 اینچ
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 3 اینچ
واحد: عدد رده: SGP
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 4 اینچ
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 4 اینچ
واحد: عدد رده: SGP
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 5 اینچ
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 5 اینچ
واحد: عدد رده: SGP
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 6 اینچ
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 6 اینچ
واحد: عدد رده: SGP
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 8 اینچ
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 8 اینچ
واحد: عدد رده: SGP
سایز
۸"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 10 اینچ
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 10 اینچ
واحد: عدد رده: SGP
سایز
۱۰"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 12 اینچ
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 12 اینچ
واحد: عدد رده: SGP
سایز
۱۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 14 اینچ
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 14 اینچ
واحد: عدد رده: SGP
سایز
۱۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 16 اینچ
زانو 90 درجه SGP بنکن Benkan سایز 16 اینچ
واحد: عدد رده: SGP
سایز
۱۶"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا