اتصالات جوشی مانیسمان بدون درز

اتصالات مانیسمان بنکن رده STD

لطفا توجه کنید

لیست قیمت اتصالات مانیسمان بنکن رده STD

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت اتصالات مانیسمان بنکن رده STD به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
رده: STD درجه: 90 شعاع: بلند نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
رده: STD درجه: 90 شعاع: بلند نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
رده: STD درجه: 90 شعاع: بلند نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۶"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
رده: STD درجه: 90 شعاع: بلند نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۸"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
رده: STD درجه: 90 شعاع: بلند نوع اتصال: جوشی
سایز
۲۰"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع بلند رده STD بنکن (BENKAN)
رده: STD درجه: 90 شعاع: بلند نوع اتصال: جوشی
سایز
۲۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع کوتاه رده STD بنکن (BENKAN)
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع کوتاه رده STD بنکن (BENKAN)
رده: STD درجه: 90 شعاع: کوتاه نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع کوتاه رده STD بنکن (BENKAN)
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع کوتاه رده STD بنکن (BENKAN)
رده: STD درجه: 90 شعاع: کوتاه نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع کوتاه رده STD بنکن (BENKAN)
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع کوتاه رده STD بنکن (BENKAN)
رده: STD درجه: 90 شعاع: کوتاه نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۶"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع کوتاه رده STD بنکن (BENKAN)
زانو 90 درجه جوشی بدون درز شعاع کوتاه رده STD بنکن (BENKAN)
رده: STD درجه: 90 شعاع: کوتاه نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۸"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا