اتصالات گازی (سیاه درزدار)

سه راهی تبدیلی جوشی درزدار

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی تبدیلی جوشی درزدار

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی تبدیلی جوشی درزدار به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی
سایز
۳/۴"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۷۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی
سایز
۱"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی
سایز
۱"*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی
سایز
۱.۱/۴"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۳۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی
سایز
۱.۱/۴"*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۳۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی
سایز
۱.۱/۴"*۱"
قیمت (ریال)
۱۶۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی
سایز
۱.۱/۲"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۷۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی
سایز
۱.۱/۲"*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۷۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی
سایز
۱.۱/۲"*۱"
قیمت (ریال)
۱۷۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
سه راه تبدیل درزدار سیاه جوشی ایران اتصال
نوع اتصال: جوشی
سایز
۱.۱/۲"*۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۱۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا