اتصالات فشار قوی دنده ای

زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای

.تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: دنده ای کلاس: 6000
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۷۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: دنده ای کلاس: 6000
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
۹۷۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: دنده ای کلاس: 6000
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۲،۹۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: دنده ای کلاس: 6000
سایز
۳/۸"
قیمت (ریال)
۱،۱۵۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: دنده ای کلاس: 6000
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۳،۷۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: دنده ای کلاس: 6000
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۵،۵۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: دنده ای کلاس: 6000
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۷،۴۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: دنده ای کلاس: 6000
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۷،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: دنده ای کلاس: 6000
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۸،۷۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
زانو 45 درجه فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
درجه: 45 نوع اتصال: دنده ای کلاس: 6000
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۴۹،۱۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا