بست لوله پوش فیت

بست دیواری

لطفا توجه کنید

لیست قیمت بست دیواری

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت بست دیواری به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
 بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳۶۰،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۴۰۹،۶۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۴۶۶،۲۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۵۳۶،۰۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۷۷۴،۴۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۹۳۹،۸۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
بست دیواری پایدار Poliran RC پلیران
نوع پوشش: پایدار
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۳۵۱،۱۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست دیواری معمولی روکش دار پلیران
بست دیواری معمولی روکش دار پلیران
پوشش: روکش دار نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۹۳،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست دیواری معمولی روکش دار پلیران
بست دیواری معمولی روکش دار پلیران
پوشش: روکش دار نوع پوشش: معمولی
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۳۳۲،۷۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
 بست دیواری معمولی روکش دار پلیران
بست دیواری معمولی روکش دار پلیران
پوشش: روکش دار نوع پوشش: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۴۱۴،۰۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا