بست لوله پوش فیت

بست لوله پوش فیت سوپرفیکس

لیست قیمت خرید بست لوله پوش فیت سوپرفیکس

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۷۰،۸۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۹۹،۱۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱۷۴،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲۷۱،۴۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۳۳۸،۹۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۰۵،۷۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱۷۵،۴۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دو پایه سوپرفیکس
بست دو پایه سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۶۵۸،۳۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست روکش دار سوپرفیکس
بست روکش دار سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۱۶
قیمت (ریال)
۱۰۰،۲۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست روکش دار سوپرفیکس
بست روکش دار سوپرفیکس
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۱۰۳،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا