نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

بست لوله بست ایران

بست لوله بست ایران
چرا بست لوله بست ایران؟

لیست قیمت بست لوله بست ایران

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت&nbs

محصولات بست لوله بست ایران

براساس برند:

 • بست ایران
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% بست آویز رکابی بدون روکش R-27 A بست ایران

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست آویز رکابی بدون روکش R-27 A مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست آویز رکابی روکش عایق R-27 A بست ایران

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست آویز رکابی روکش عایق R-27 A مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه بلند مشکی روکش عایق D-13 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه دار بدون روکش I-18 A بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه دار بدون روکش I-18 بست ایران

   سایز (inch):
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه دار بدون روکش I-18 مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -%
  • تخفیف -% بست پایه دار روکش عایق H-17 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه دار روکش عایق I-18 A بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه دار روکش عایق I-18 بست ایران

   سایز (inch):
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه دار روکش عایق I-18 مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -%
  • تخفیف -% بست پایه علم بدون روکش J-19 شرکت گاز بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه علم روکش عایق J-19 شرکت گاز بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه کنتور بدون روکش K-20 شرکت گاز بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه کنتور روکش عایق K-20 شرکت گاز بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست تک پیچ بدون روکش B-11 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست تک پیچ روکش عایق B-11 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دنباله جوشی بدون روکش L-21 تسمه ای T بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دنباله جوشی بدون روکش L-21 تسمه ای T -مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دنباله جوشی بدون روکش M-22 میلگرد تمام دنده - مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دنباله جوشی بدون روکش M-22 میلگرد تمام دنده بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دنباله جوشی روکش عایق L-21 تسمه ای T بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دنباله جوشی روکش عایق L-21 تسمه ای T -مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دنباله جوشی روکش عایق M-22 میلگرد تمام دنده - مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دنباله جوشی روکش عایق M-22 میلگرد تمام دنده بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دوتکه آویز بدون روکش R-27 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دوتکه آویز بدون روکش R-27 مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دوتکه آویز روکش عایق R-27 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دوتکه آویز روکش عایق R-27 مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست رگلاژی بدون روکش N-23 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست رگلاژی بدون روکش N-23 مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست رگلاژی روکش عایق N-23 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست رگلاژی روکش عایق N-23 مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست معمولی بدون روکش C-12 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست معمولی بدون روکش E-14 بست ایران

   سایز (inch):
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست معمولی بدون روکش E-14 مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست معمولی بدون روکش F-15 بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست معمولی روکش عایق C-12 بست ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست معمولی روکش عایق E-14 بست ایران

   سایز (inch):
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست معمولی روکش عایق E-14 مخصوص لوله های پلیمری بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست معمولی روکش عایق F-15 بست ایران

   سایز (inch):
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
لطفا توجه کنید

لیست قیمت بست لوله بست ایران

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت بست لوله بست ایران به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

در صورتی که اقلام مورد نیاز شما در این لیست نمی باشد، می توانید با تلفن 02155696808 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا قیمت اقلام به شما اعلام شود.

پایپ کالا - اولین و بزرگترین فروشگاه لوله و اتصالات در ایران

مشاوره آنلاین

02155696808