بست لوله

بست تک پیچ

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
بست تک پیچ بست ایران - مدل B-11
بست تک پیچ بست ایران - مدل B-11
عدد کد : B-11 روکش: بدون روکش
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست تک پیچ بست ایران - مدل B-11 (روکش عایق)
بست تک پیچ بست ایران - مدل B-11 (روکش عایق)
عدد کد : B-11 روکش: روکش عایق
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست تک پیچ بست ایران - مدل B-11
بست تک پیچ بست ایران - مدل B-11
عدد کد : B-11 روکش: بدون روکش
سایز
۳/۴"
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست تک پیچ بست ایران - مدل B-11 (روکش عایق)
بست تک پیچ بست ایران - مدل B-11 (روکش عایق)
عدد کد : B-11 روکش: روکش عایق
سایز
۳/۴"
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸