بست لوله

بست دوتکه آویز

لیست قیمت خرید بست دوتکه آویز

در این لیست صرفا اقلام نمایش داده شده است. برای استعلام قیمت می توانید با پشتیبانی سایت پایپ کالا تماس بگیرید.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 سایز 1.1/2 اینچ
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 سایز 1.1/2 اینچ
واحد: عدد کد : R-27 روکش: بدون روکش
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 ( روکش عایق ) سایز 1.1/2 اینچ
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 ( روکش عایق ) سایز 1.1/2 اینچ
واحد: عدد کد : R-27 روکش: روکش عایق
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 سایز 2 اینچ
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 سایز 2 اینچ
واحد: عدد کد : R-27 روکش: بدون روکش
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 ( روکش عایق ) سایز 2 اینچ
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 ( روکش عایق ) سایز 2 اینچ
واحد: عدد کد : R-27 روکش: روکش عایق
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 سایز 2.1/2 اینچ
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 سایز 2.1/2 اینچ
واحد: عدد کد : R-27 روکش: بدون روکش
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 ( روکش عایق ) سایز 2.1/2 اینچ
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 ( روکش عایق ) سایز 2.1/2 اینچ
واحد: عدد کد : R-27 روکش: روکش عایق
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 سایز 3 اینچ
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 سایز 3 اینچ
واحد: عدد کد : R-27 روکش: بدون روکش
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 ( روکش عایق ) سایز 3 اینچ
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 ( روکش عایق ) سایز 3 اینچ
واحد: عدد کد : R-27 روکش: روکش عایق
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 سایز 4 اینچ
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 سایز 4 اینچ
واحد: عدد کد : R-27 روکش: بدون روکش
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 ( روکش عایق ) سایز 4 اینچ
بست دوتکه آویز بست ایران - مدل R-27 ( روکش عایق ) سایز 4 اینچ
واحد: عدد کد : R-27 روکش: روکش عایق
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا