بست لوله

بست پایه بلند

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید بست پایه بلند

در صورتی که در این زمینه نیاز به دریافت قیمت دارید، می توانید با تلفن 02155696808 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا قیمت اقلام به شما اعلام شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: D-13
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: D-13
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: D-13
سایز
۱"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: D-13
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: D-13
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
بست پایه بلند مشکی بدون روکش D-13 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: D-13
سایز
۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه بلند مشکی روکش عایق D-13 بست ایران
بست پایه بلند مشکی روکش عایق D-13 بست ایران
پوشش: روکش عایق مدل: D-13
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه بلند مشکی روکش عایق D-13 بست ایران
بست پایه بلند مشکی روکش عایق D-13 بست ایران
پوشش: روکش عایق مدل: D-13
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه بلند مشکی روکش عایق D-13 بست ایران
بست پایه بلند مشکی روکش عایق D-13 بست ایران
پوشش: روکش عایق مدل: D-13
سایز
۱"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه بلند مشکی روکش عایق D-13 بست ایران
بست پایه بلند مشکی روکش عایق D-13 بست ایران
پوشش: روکش عایق مدل: D-13
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا