بست لوله

بست پایه دار

لطفا توجه کنید

لیست قیمت بست پایه دار

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت بست پایه دار به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

 

 

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: H-17
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: H-17
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: H-17
سایز
۱"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: H-17
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: H-17
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
بست پایه دار بدون روکش H-17 بست ایران
پوشش: بدون روکش مدل: H-17
سایز
۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه دار روکش عایق H-17 بست ایران
بست پایه دار روکش عایق H-17 بست ایران
پوشش: روکش عایق مدل: H-17
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه دار روکش عایق H-17 بست ایران
بست پایه دار روکش عایق H-17 بست ایران
پوشش: روکش عایق مدل: H-17
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه دار روکش عایق H-17 بست ایران
بست پایه دار روکش عایق H-17 بست ایران
پوشش: روکش عایق مدل: H-17
سایز
۱"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست پایه دار روکش عایق H-17 بست ایران
بست پایه دار روکش عایق H-17 بست ایران
پوشش: روکش عایق مدل: H-17
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا