بست لوله

بست لوله ساخت ایران

لطفا توجه کنید

لیست قیمت بست لوله ساخت ایران

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت بست لوله ساخت ایران به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
ضخامت: 6mm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۱،۸۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
ضخامت: 6mm
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
ضخامت: 6mm
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۳۳،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
ضخامت: 6mm
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۳۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
ضخامت: 6mm
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۰،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
بست کرپی فلزی 6mm ایرانی
ضخامت: 6mm
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۴۴،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست کرپی فلزی 8mm ایرانی
بست کرپی فلزی 8mm ایرانی
ضخامت: 8mm
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۸،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست کرپی فلزی 8mm ایرانی
بست کرپی فلزی 8mm ایرانی
ضخامت: 8mm
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۵۰،۰۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست کرپی فلزی 8mm ایرانی
بست کرپی فلزی 8mm ایرانی
ضخامت: 8mm
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۵۲،۶۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست کرپی فلزی 8mm ایرانی
بست کرپی فلزی 8mm ایرانی
ضخامت: 8mm
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۵۷،۸۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا