سیستم نصب تاسیسات

سوپرفیکس تخت

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
سوپرفیکس تخت
سوپرفیکس تخت
سایز
۲ متری
قیمت (تومان)
۳۸،۹۲۴
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سوپرفیکس تخت اکسترا
سوپرفیکس تخت اکسترا
سایز
۲ متری
قیمت (تومان)
۴۲،۸۲۶
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸