سیستم نصب تاسیسات

سوپرفیکس تخت

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سوپرفیکس تخت
سوپرفیکس تخت
سایز
۲ متری
قیمت (ریال)
۷۰۸،۰۶۴
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سوپرفیکس تخت اکسترا
سوپرفیکس تخت اکسترا
سایز
۲ متری
قیمت (ریال)
۷۷۹،۰۲۳
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸