سیستم نصب تاسیسات

سوپرفیکس M

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سوپرفیکس M
سوپرفیکس M
سایز
۵۰CM
قیمت (ریال)
۳۵۷،۴۱۱
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سوپرفیکس اکسترا M
سوپرفیکس اکسترا M
سایز
قیمت (ریال)
۴۱۷،۹۰۶
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸