سیستم نصب تاسیسات

سوپرفیکس U

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
سوپرفیکس U
سوپرفیکس U
سایز
۲ متری
قیمت (تومان)
۸۱،۵۷۶
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سوپرفیکس U اکسترا
سوپرفیکس U اکسترا
سایز
۲ متری
قیمت (تومان)
۸۹،۷۲۹
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U
سایز
قیمت (تومان)
۱۱،۰۴۲
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U اکسترا
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U اکسترا
سایز
قیمت (تومان)
۱۲،۲۴۱
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U
سایز
قیمت (تومان)
۱۱،۰۴۲
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U اکسترا
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U اکسترا
سایز
قیمت (تومان)
۱۲،۲۴۱
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
پایه دیواری سوپرفیکس U
پایه دیواری سوپرفیکس U
سایز
قیمت (تومان)
۱۴،۴۳۲
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸