سیستم نصب تاسیسات

سوپرفیکس U

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید سوپرفیکس U

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سوپرفیکس U
سوپرفیکس U
سایز
۲ متری
قیمت (ریال)
۲،۷۹۳،۰۱۶
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سوپرفیکس U اکسترا
سوپرفیکس U اکسترا
سایز
۲ متری
قیمت (ریال)
۲،۹۹۲،۲۶۸
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U
سایز
قیمت (ریال)
۳۸۱،۹۳۶
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U اکسترا
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U اکسترا
سایز
قیمت (ریال)
۴۲۳،۳۵۶
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U
سایز
قیمت (ریال)
۳۸۱،۹۳۶
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U اکسترا
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U اکسترا
سایز
قیمت (ریال)
۴۲۳،۳۵۶
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پایه دیواری سوپرفیکس U
پایه دیواری سوپرفیکس U
سایز
قیمت (ریال)
۴۴۵،۵۹۲
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا