سیستم نصب تاسیسات

پیچ متری

لیست قیمت خرید پیچ متری

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
پیچ متری سوپرفیکس
پیچ متری سوپرفیکس
سایز
M۸ - ۱۰۰CM
قیمت (ریال)
۱۷۲،۰۰۲
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری سوپرفیکس
پیچ متری سوپرفیکس
سایز
M۱۰ - ۱۰۰CM
قیمت (ریال)
۲۱۱،۸۹۶
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری سوپرفیکس
پیچ متری سوپرفیکس
سایز
M۸ - ۱۰CM
قیمت (ریال)
۲۴،۶۳۴
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری سوپرفیکس
پیچ متری سوپرفیکس
سایز
M۱۰ - ۱۰CM
قیمت (ریال)
۲۹،۸۶۶
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
سایز
M۱۰ -۱۰CM
قیمت (ریال)
۳۲،۳۷۳
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
سایز
M۸ - ۱۰CM
قیمت (ریال)
۲۶،۴۸۷
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
سایز
M۱۰ -۱۰۰CM
قیمت (ریال)
۲۱۴،۱۸۵
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
پیچ متری اکسترا سوپرفیکس
سایز
M۸ - ۱۰۰CM
قیمت (ریال)
۱۷۵،۳۸۱
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس
پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس
سایز
قیمت (ریال)
۴،۱۵۳
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس
پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکس
سایز
قیمت (ریال)
۹،۷۰۱
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا