انواع تجهیزات آتش نشانی و و اطفا حریق

اسپرینکلر اطفا حریق

لطفا توجه کنید

لیست قیمت اسپرینکلر اطفا حریق

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت اسپرینکلر اطفا حریق به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
اسپرینکلر واکنش استاندارد بدنه سفید دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
اسپرینکلر واکنش استاندارد بدنه سفید دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
ویژگی و مشخصه: دمای 68 درجه رنگ: سفید
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اسپرینکلر واکنش استاندارد بدنه سفید دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
اسپرینکلر واکنش استاندارد بدنه سفید دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
ویژگی و مشخصه: دمای 68 درجه رنگ: سفید
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اسپرینکلر واکنش سریع بدنه سفید دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
اسپرینکلر واکنش سریع بدنه سفید دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
ویژگی و مشخصه: دمای 68 درجه رنگ: سفید
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اسپرینکلر واکنش سریع بدنه سفید دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
اسپرینکلر واکنش سریع بدنه سفید دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
ویژگی و مشخصه: دمای 68 درجه رنگ: سفید
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اسپرینکلر واکنش استاندارد بدنه کروم دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
اسپرینکلر واکنش استاندارد بدنه کروم دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
ویژگی و مشخصه: دمای 68 درجه رنگ: کروم
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اسپرینکلر واکنش استاندارد بدنه کروم دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
اسپرینکلر واکنش استاندارد بدنه کروم دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
ویژگی و مشخصه: دمای 68 درجه رنگ: کروم
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اسپرینکلر واکنش سریع بدنه کروم دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
اسپرینکلر واکنش سریع بدنه کروم دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
ویژگی و مشخصه: دمای 68 درجه رنگ: کروم
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اسپرینکلر واکنش سریع بدنه کروم دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
اسپرینکلر واکنش سریع بدنه کروم دمای 68 درجه آریا کوپلینگ
ویژگی و مشخصه: دمای 68 درجه رنگ: کروم
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا