انواع تجهیزات آتش نشانی و و اطفا حریق

شیر فلکه آتشنشانی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید شیرفلکه آتشنشانی

در این لیست صرفا اقلام نمایش داده شده است. برای استعلام قیمت می توانید با پشتیبانی سایت پایپ کالا تماس بگیرید.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر فلکه آریا کوپلینگ
شیر فلکه آریا کوپلینگ
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فلکه آریا کوپلینگ
شیر فلکه آریا کوپلینگ
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فلکه آریا کوپلینگ
شیر فلکه آریا کوپلینگ
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فلکه آریا کوپلینگ
شیر فلکه آریا کوپلینگ
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فلکه تنظیم فشار آریا کوپلینگ
شیر فلکه تنظیم فشار آریا کوپلینگ
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فلکه تنظیم فشار آریا کوپلینگ
شیر فلکه تنظیم فشار آریا کوپلینگ
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر فلکه زاویه 90 درجه آریا کوپلینگ
شیر فلکه زاویه 90 درجه آریا کوپلینگ
مدل: زاویه 90 درجه
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا