انواع تجهیزات آتش نشانی و و اطفا حریق

شیر فلکه آتشنشانی

لیست قیمت خرید شیرفلکه آتشنشانی

در این لیست صرفا اقلام نمایش داده شده است. برای استعلام قیمت می توانید با پشتیبانی سایت پایپ کالا تماس بگیرید.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ
شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ
واحد: عدد
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ
شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ
واحد: عدد
سایز
۱"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ
شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ
واحد: عدد
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ
شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگ
واحد: عدد
سایز
۲"
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا