شیرآلات برنجی

تفلن مایع

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
Bar: بار   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
تفلون مایع سیم ایتالیا
تفلون مایع سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 70-10Bar
سایز
۱۰۰ml
قیمت (ریال)
۳،۱۴۱،۰۲۲
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا