شیرآلات برنجی

شیر مینی والو

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
Bar: بار   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا
شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 150Bar کد محصول: 11CIM نوع: دوسرتوپیچ
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۷۴،۸۶۵
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا
شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 150Bar کد محصول: 12CIM نوع: توپیچ روپیچ
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۷۴،۸۶۵
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸