شیرآلات برنجی

شیر مینی والو

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
Bar: بار   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا
شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 150Bar کد محصول: 11CIM نوع: دوسرتوپیچ
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۶۷۶،۹۰۲
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا
شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا
واحد: عدد فشار کار: 150Bar کد محصول: 12CIM نوع: توپیچ روپیچ
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۶۷۶،۹۰۲
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸