شیرآلات برنجی و گازی

شیر گازی برنجی - بال ولو

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر گازی برنجی - بال ولو

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر گازی برنجی - بال ولو به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر گازی دنده ای PN100 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
شیر گازی دنده ای PN100 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN100 نوع(تایپ): سنگین مدل: 10 دمای تحملی: 150c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۴۷۱،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر گازی دنده ای PN100 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
شیر گازی دنده ای PN100 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN100 نوع(تایپ): سنگین مدل: 10 دمای تحملی: 150c
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
۲،۳۶۳،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر گازی دنده ای PN64 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
شیر گازی دنده ای PN64 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN64 نوع(تایپ): سنگین مدل: 10 دمای تحملی: 150c
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۵،۲۹۸،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر گازی دنده ای PN100 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
شیر گازی دنده ای PN100 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN100 نوع(تایپ): سنگین مدل: 10 دمای تحملی: 150c
سایز
۳/۸"
قیمت (ریال)
۲،۳۶۳،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر گازی دنده ای PN64 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
شیر گازی دنده ای PN64 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN64 نوع(تایپ): سنگین مدل: 10 دمای تحملی: 150c
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۷،۴۱۶،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر گازی دنده ای PN50 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
شیر گازی دنده ای PN50 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN50 نوع(تایپ): سنگین مدل: 10 دمای تحملی: 150c
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۱۱،۹۸۹،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر گازی دنده ای PN40 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
شیر گازی دنده ای PN40 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN40 نوع(تایپ): سنگین مدل: 10 دمای تحملی: 150c
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۵،۴۰۲،۴۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر گازی دنده ای PN40 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
شیر گازی دنده ای PN40 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN40 نوع(تایپ): سنگین مدل: 10 دمای تحملی: 150c
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۲۵،۰۲۶،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر گازی دنده ای PN80 سبک - دما 150c - مدل 16 - برنجی سیم ایتالیا
شیر گازی دنده ای PN80 سبک - دما 150c - مدل 16 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN80 نوع(تایپ): سبک مدل: 16 دمای تحملی: 150c
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۹۳۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر گازی دنده ای PN80 سبک - دما 150c - مدل 16 - برنجی سیم ایتالیا
شیر گازی دنده ای PN80 سبک - دما 150c - مدل 16 - برنجی سیم ایتالیا
فشار: PN80 نوع(تایپ): سبک مدل: 16 دمای تحملی: 150c
سایز
۱/۴"
قیمت (ریال)
۱،۷۳۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا