شیرآلات برنجی و گازی

شیر کیز ایران

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید شیرآلات برنجی کیز ایران

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیرآلات برنجی کیز ایران به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است. 

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
فشار: PN16
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۲۱۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
فشار: PN16
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۱،۷۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
فشار: PN16
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۲،۶۴۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
فشار: PN16
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۳،۹۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
فشار: PN16
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۵،۲۰۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 کیزایران
فشار: PN16
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۷،۹۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای برنجی PN20 کیزایران
شیر کشویی دنده ای برنجی PN20 کیزایران
فشار: PN20
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۴،۷۹۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای برنجی PN20 آببندی NBR کیزایران
شیر کشویی دنده ای برنجی PN20 آببندی NBR کیزایران
فشار: PN20 آب بندی: NBR
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۱۹،۶۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 سبک کیزایران
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 سبک کیزایران
فشار: PN16 نوع(تایپ): سبک
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۲،۶۲۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 سبک کیزایران
شیر کشویی دنده ای برنجی PN16 سبک کیزایران
فشار: PN16 نوع(تایپ): سبک
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۱۷،۷۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا