شیرآلات چدنی و موتورخانه

شیر سوپاپی - شیر سوزنی چدنی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر سوپاپی (شیر سوزنی) چدنی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر سوپاپی - شیر سوزنی چدنی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر سوپاپی فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۶،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوپاپی فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۰،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوپاپی فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۲۲،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوپاپی فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۲۴،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوپاپی فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۲،۶۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوپاپی فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۲۸،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوپاپی فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۷،۸۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوپاپی فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۴۵،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوپاپی فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۶۵،۷۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر سوپاپی فلنجدار PN16  چدنی وگ ایران بی همتا
شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۸۸،۷۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا