شیرآلات چدنی و موتورخانه

شیر پروانه ای گیربکسی چدنی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر پروانه ای (ویفری) گیربکسی چدنی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر پروانه ای گیربکسی چدنی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): ویفری عملگر: گیربکسی
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۶،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): ویفری عملگر: گیربکسی
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۸،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): ویفری عملگر: گیربکسی
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۲۰،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): ویفری عملگر: گیربکسی
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۲۱،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): ویفری عملگر: گیربکسی
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۲۵،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): ویفری عملگر: گیربکسی
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۳۰،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): ویفری عملگر: گیربکسی
سایز
۸"
قیمت (ریال)
۴۰،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): ویفری عملگر: گیربکسی
سایز
۱۰"
قیمت (ریال)
۹۸،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه چدنی نوع(تایپ): ویفری عملگر: گیربکسی
سایز
۱۲"
قیمت (ریال)
۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر پروانه ای PN16 دریچه استیل ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
شیر پروانه ای PN16 دریچه استیل ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا
فشار: PN16 جنس زبانه: دریچه استیل نوع(تایپ): ویفری عملگر: گیربکسی
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۸،۰۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا