شیرآلات چدنی و موتورخانه

قیمت شیرآلات و شیر فلکه فاراب

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیرآلات و شیر فلکه فاراب

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیرآلات چدنی فاراب به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
فشار: PN16 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: F4 نوع(تایپ): OS&Y محور صعودی
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۶،۶۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
فشار: PN16 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: F4 نوع(تایپ): OS&Y محور صعودی
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۴۸،۹۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
فشار: PN16 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: F4 نوع(تایپ): OS&Y محور صعودی
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۵۲،۸۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
فشار: PN16 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: F4 نوع(تایپ): OS&Y محور صعودی
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۶۰،۸۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
فشار: PN16 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: F4 نوع(تایپ): OS&Y محور صعودی
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۷۳،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
فشار: PN16 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: F4 نوع(تایپ): OS&Y محور صعودی
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۹۲،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
فشار: PN16 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: F4 نوع(تایپ): OS&Y محور صعودی
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۱۲۲،۸۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
شیر کشویی PN16 زبانه فلزی OS&Y محور صعودی F4 فاراب
فشار: PN16 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: F4 نوع(تایپ): OS&Y محور صعودی
سایز
۸"
قیمت (ریال)
۱۷۲،۳۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی PN10 زبانه فلزی اورینگی F4 فاراب
شیر کشویی PN10 زبانه فلزی اورینگی F4 فاراب
فشار: PN10 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: F4 آب بندی: اورینگی
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۳۷،۹۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی PN10 زبانه فلزی اورینگی F4 فاراب
شیر کشویی PN10 زبانه فلزی اورینگی F4 فاراب
فشار: PN10 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: F4 آب بندی: اورینگی
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۲،۴۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا