شیرآلات چدنی و موتورخانه

قیمت شیرآلات صنعتی میراب

لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیر فلکه و شیرآلات صنعتی میراب

از آنجا که مجموعه پایپ کالا نماینده رسمی شرکت میراب است، امکان ارائه تخفیف بسیار ویژه می باشد.

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیرآلات چدنی میراب به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
فشار: PN10 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: f4 رینگ: رینگ استیل
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۳۲،۱۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
فشار: PN10 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: f4 رینگ: رینگ استیل
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۶،۴۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
فشار: PN10 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: f4 رینگ: رینگ استیل
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۴۸،۲۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
فشار: PN10 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: f4 رینگ: رینگ استیل
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۶۵،۱۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
فشار: PN10 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: f4 رینگ: رینگ استیل
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۷۴،۵۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
فشار: PN10 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: f4 رینگ: رینگ استیل
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۹۰،۸۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
فشار: PN10 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: f4 رینگ: رینگ استیل
سایز
۸"
قیمت (ریال)
۱۴۰،۰۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
فشار: PN10 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: f4 رینگ: رینگ استیل
سایز
۱۰"
قیمت (ریال)
۲۲۷،۴۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
فشار: PN10 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: f4 رینگ: رینگ استیل
سایز
۱۲"
قیمت (ریال)
۲۶۷،۷۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر کشویی فلنجدار PN16 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
شیر کشویی فلنجدار PN16 زبانه فلزی رینگ استیل f4 چدنی میراب
فشار: PN16 جنس زبانه: زبانه فلزی فاصله فلنج: f4 رینگ: رینگ استیل
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۳۳،۶۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا