نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

شیرآلات وگ ایران بی همتا

شیرآلات وگ ایران بی همتا
چرا شیرآلات وگ ایران بی همتا؟

لیست قیمت شیرآلات وگ ایران بی همتا

از آنجا که مجموعه پایپ کالا نماینده رسمی شرکت وگ ایران بی همتا است، امکان ارائه تخفیف بسیار ویژه می باشد.

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیرآلات چدنی وگ ایران بی همتا به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین ا

محصولات شیرآلات وگ ایران بی همتا

براساس برند:

 • وگ ایران
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 ایستاده چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 3"
   • 4"
   • 6"
   تا 0% تخفیف ۴۵۱،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر آتش نشانی فلنجدار PN16 دفنی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 3"
   • 4"
   تا 0% تخفیف ۶۹،۸۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر پروانه ای PN16 دریچه استیل ویفری اهرم دار چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   تا 0% تخفیف ۱۳،۵۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر پروانه ای PN16 دریچه استیل ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تا 0% تخفیف ۳۰،۴۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری اهرم دار چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 3"
   • 4"
   • 6"
   • 8"
   تا 0% تخفیف ۴۲،۲۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه کوچک چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 3"
   • 4"
   تا 0% تخفیف ۳۰،۴۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 دو روزنه چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 3"
   • 4"
   • 6"
   • 8"
   تا 0% تخفیف ۴۹،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر سوپاپی فلنجدار 90 درجه PN16 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 0% تخفیف ۵۲،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   تا 0% تخفیف ۲۷،۸۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   تا 0% تخفیف ۵،۳۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر صافی فلنجدار PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف شیر فشارشکن فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 0% تخفیف ۹۶،۹۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی F4 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   تا 0% تخفیف ۴۹،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر کشویی فلنجدار PN16 زبانه فلزی F4 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   تا 0% تخفیف ۵۰،۷۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر کشویی فلنجدار PN16 زبانه فلزی محور صعودی OS&Y چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 0% تخفیف ۷۵،۴۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر کشویی فلنجدار PN16 زبانه لاستیکی F4 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تا 0% تخفیف ۲۲،۸۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر کشویی فلنجدار PN16 زبانه لاستیکی محور صعودی OS&Y چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 0% تخفیف ۷۱،۸۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر کشویی فلنجدار دفنی PN10 زبانه فلزی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 0% تخفیف ۷۲،۲۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر کشویی فلنجدار دفنی PN16 زبانه فلزی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 0% تخفیف ۷۵،۴۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر کشویی فلنجدار دفنی PN16 زبانه لاستیکی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 0% تخفیف ۴۱،۶۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه استیل ویفری چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   تا 0% تخفیف ۱۵۶،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه برنجی ویفری چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   تا 0% تخفیف ۱۷۱،۶۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   تا 0% تخفیف ۲۳،۸۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر یکطرفه فلنجدار PN16 سوپاپی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   تا 0% تخفیف ۲۵،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر یکطرفه فلنجدار PN16 فنردار چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   تا 0% تخفیف ۳۱،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف شیر یکطرفه فلنجدار PN16 وزنه ای چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   تا 0% تخفیف ۳۱،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف قطعه قابل پیاده کردن PN10 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 40"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   • 28"
   • 32"
   • 36"
   تا 0% تخفیف ۸۱۴،۲۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف قطعه قابل پیاده کردن PN16 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 40"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   • 28"
   • 32"
   • 36"
   تا 0% تخفیف ۱،۱۳۸،۸۰۰،۰۰۰
لطفا توجه کنید

لیست قیمت شیرآلات وگ ایران بی همتا

از آنجا که مجموعه پایپ کالا نماینده رسمی شرکت وگ ایران بی همتا است، امکان ارائه تخفیف بسیار ویژه می باشد.

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیرآلات چدنی وگ ایران بی همتا به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

شیر آلات وگ ایران بی همتا

شیرآلات وظیفه هدایت و تنظیم جریان را دارند، حال با توجه به نوع سیال و کاربری آلیاژ آن مشخص می شود. شیرآلات صنعتی عموما با آلیاژهای برنج، برنز، چدن، فولادی و استنلس استیل تولید می شود.

شرکت وگ ایران بی همتا با تولید شیرآلات چدنی سابقه بسیار طولانی در این امر دارد که موجب گرایش بسیاری از پروژه ها برای خرید شیرآلات چدنی این برند شده است.

شیرآلات وگ ایران بی همتا شامل موارد زیر می شود 

 1. شیر فلکه کشویی وگ ایران بی همتا
 2. شیر سوزنی وگ ایران بی همتا
 3. شیر یکطرفه وگ ایران بی همتا
 4. صافی وگ ایران بی همتا 
 5. شیر آتش نشانی وگ ایران بی همتا
 6. شیرهای فشار شکن وگ ایران بی همتا
 7.  قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا
 8. شیر پروانه ای وگ ایران بی همتا

1- شیر فلکه کشویی وگ ایران بی همتا: از این نوع از شیرآلات برای قطع و وصل جریان سیال استفاده می شود، بهتر است که از شیرآلات کشویی برای تنظیم جریان استفاده نشود زیرا در این صورت موجب خوردگی دیسک آن می شود. 

شرکت وگ ایران بی همتا دارای سبد کالایی متنوعی از شیرآلات کشویی می باشد که به صورت زیر می باشد:

 • شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی: این نوع از شیر فلکه کشویی برای آب سرد و فاضلابی استفاده می شود که دارای فشار کاری 16 بار و دمای کاری 70 درجه سانتی گراد بوده که جنس بدنه آن چدن داکتیل شده و طبق استاندارد GGG40 می باشد.
 •  شیر فلکه کشویی زبانه فلزی: از شیر کشویی با زبانه فلزی برای آب داغ و موتور خانه استفاده می شود که در دو فشار کاری 10 بار و 16 بار تولید می گردد که دارای حد تحمل دمای 100 درجه سانتی گراد می باشد و جنس بدنه آن ها چدن خاکستری و طبق استاندارد GG25 می باشد.

2- شیر سوزنی وگ ایران بی همتا: شیرآلات سوزنی وگ ایران بی همتا برای تنظیم جریان مورد استفاده قرار میگیرد، برای ایجاد افت فشار و تنظیم میزان دبی خروجی می توان از شیرآلات سوزنی استفاده کرد که با نصب دبی سنج و یا فشارسنج و با توجه به میزان گشودگی شیر می توان به دبی و یا فشار خروجی مورد نظر دست پیدا کرد.

فشار کاری شیرآلات سوزنی وگ ایران بی همتا 16 بار بوده و جنس بدنه آن به صورت چدن داکتیل (GGG40) و چدن خاکستری (GG25) می باشد.

3- شیر یکطرفه وگ ایران بی همتا: شیرآلات یکطرفه برای جلوگیری از برگشت جریان مورد استفاده قرار میگیرد. در صورت افت فشار و برگشت جریان سیستم پایپینگ دچار تنش خواهد شد، یکی از مواردی که می بایست از شیر یکطرفه استفاده کرد در خروجی پمپ ها می باشد که ر صورت عدم استفاده از شیر یکطرف برگشت جریان به داخل گمگ موجب خرابی پره های آن می باشد.

شیر یکطرفه در صورت برگشت جریان به صورت خودکار بسته می شود و جریان را قطع کرده تا مشکل افت فشار و یا برگشت جریان حل شود. شرکت وگ ایران بی همتا اقدام به تولید شیرهای یکطرفه در انواع زیر میکند:

شیر یکطرفه دریچه ای، شیر یکطرفه سوپاپی، شیر یکطرفه وزنه ای، شیر یکطرفه ضربه قوچ گیر و شیر یکطرفه ویفری

4- صافی وگ ایران بی همتا: برای تمیز کردن و صاف کردن جریان سیال از هرگونه ذرات جامد و اضافی می بایست از صافی استفاده کرد. صافی ها با داشتن توری فلزی با مش بندی خاص خود توانایی جذب ذرات اضافی و معلق سیال را دارند. شرکت وگ ایران بی همتا اقدام به تولید صافی های چدنی با اتصال دنده ای و فلنج دار می کند که دارای فشار کاری 16 بار می باشند.

5- شیر آتش نشانی وگ ایران بی همتا: شرکت وگ ایران بی همتا اقدام به تولید شیرآلات آتش نشانی در دو مدل ایستاده و دفنی کرده است. شیرآلات آتش نشانی در سایزهای محدود و نرمال صنعت آتش نشانی تولید می شود، بدین صورت صورت که شیر آتش نشانی مدل ایستاده در سایزهای 3 اینچ، 4 اینچ و 6 اینچ و مدل دفنی آن در سایزهای 3اینچ و 4 اینچ تولید میگردد.

6- شیرهای فشار شکن وگ ایران بی همتا: وظیفه شیرآلات فشار شکن ایجاد افت فشار برای سیال می باشد. شرکت وگ ایران بی همتا اقدام به تولید شیرآلات فشار شکن با قابلیت تنظیم دستی برای فشار خروجی کرده است.

7- قطعه قابل پیاده کردن وگ ایران بی همتا: برای سهولت در جا گذاری شیرآلات در خط لوله و همچنین برای راحتی باز کردن شیرآلات به منظور تعویض و یا تعمیر می بایست از قطعه قابل پیاده کردن استفاده کرد. شرکت وگ ایران بی همتا اقدام به تولید قطعه قابل پیاده کردن در دو فشار 10 بار و 16 بار کرده است.

8- شیر پروانه ای وگ ایران بی همتا: شرکت وگ ایران بی همتا اقدام به تولید شیر پروانه ای اهرمی تا سایز 6 اینچ و در دو مدل دریچه چدنی و دریچه استیل میکند.

تمامی اتصالات شیرآلات وگ ایران بی همتا به صورت فلنجدار بوده و برای اتصال و پیاده کردن شیرآلات می بایست از 2 عدد فلنج جوشی استفاده کرد.

در صورتی که اقلام مورد نیاز شما در این لیست نمی باشد، می توانید با تلفن 02155696808 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا قیمت اقلام به شما اعلام شود.

پایپ کالا - اولین و بزرگترین فروشگاه لوله و اتصالات در ایران

مشاوره آنلاین

02155696808