عایق رولی الاستومریک

عایق رولی الاستومریک مکرو فلکس

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید عایق الاستومریک مکروفلکس

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 30 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 30 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۶mm
قیمت (ریال)
۹۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 20 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 20 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۹mm
قیمت (ریال)
۱،۱۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 14 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 14 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۳mm
قیمت (ریال)
۱،۴۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 10 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 10 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۹mm
قیمت (ریال)
۲،۲۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 8 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 8 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۲۵mm
قیمت (ریال)
۳،۳۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا