عایق رولی الاستومریک

مکروفلکس (MAKRO FLEX)

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 30 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 30 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۶mm
قیمت (تومان)
۵۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 20 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 20 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۰mm
قیمت (تومان)
۶۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 14 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 14 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۳mm
قیمت (تومان)
۹۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 10 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 10 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۱۹mm
قیمت (تومان)
۱۳۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 8 مترمربع عایق میباشد
عایق رولی الاستومریک MAKROflex - هر رول حاوی 8 مترمربع عایق میباشد
واحد: مترمربع
سایز
۲۵mm
قیمت (تومان)
۱۷۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪ ۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸