عایق الاستومری رولی

عایق رولی کافلکس الاستومری

لطفا توجه کنید

لیست قیمت عایق رولی الاستومریک کافلکس

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت عایق رولی کافلکس الاستومری به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

 

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
عایق الاستومری رولی NBR رول 12متر کافلکس
عایق الاستومری رولی NBR رول 12متر کافلکس
جنس بدنه: NBR متراژ رول: 12متر
سایز
۱۶
قیمت (ریال)
۲،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق الاستومری رولی NBR رول 8متر کافلکس
عایق الاستومری رولی NBR رول 8متر کافلکس
جنس بدنه: NBR متراژ رول: 8متر
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۴،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق الاستومری رولی NBR رول 6متر کافلکس
عایق الاستومری رولی NBR رول 6متر کافلکس
جنس بدنه: NBR متراژ رول: 6متر
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۵،۹۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق الاستومری رولی NBR رول 4متر کافلکس
عایق الاستومری رولی NBR رول 4متر کافلکس
جنس بدنه: NBR متراژ رول: 4متر
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۸،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق الاستومری رولی NBR رول 4متر کافلکس
عایق الاستومری رولی NBR رول 4متر کافلکس
جنس بدنه: NBR متراژ رول: 4متر
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۸،۹۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق الاستومری رولی NBR رول 60متر کافلکس
عایق الاستومری رولی NBR رول 60متر کافلکس
جنس بدنه: NBR متراژ رول: 60متر
سایز
۳
قیمت (ریال)
۶۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق الاستومری رولی NBR رول 30متر کافلکس
عایق الاستومری رولی NBR رول 30متر کافلکس
جنس بدنه: NBR متراژ رول: 30متر
سایز
۶
قیمت (ریال)
۱،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق الاستومری رولی NBR رول 20متر کافلکس
عایق الاستومری رولی NBR رول 20متر کافلکس
جنس بدنه: NBR متراژ رول: 20متر
سایز
۹
قیمت (ریال)
۱،۳۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق الاستومری رولی NBR رول 14متر کافلکس
عایق الاستومری رولی NBR رول 14متر کافلکس
جنس بدنه: NBR متراژ رول: 14متر
سایز
۱۳
قیمت (ریال)
۱،۷۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عایق الاستومری رولی NBR رول 10متر کافلکس
عایق الاستومری رولی NBR رول 10متر کافلکس
جنس بدنه: NBR متراژ رول: 10متر
سایز
۱۹
قیمت (ریال)
۲،۷۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا