عایق لوله ایی الاستومریک

نوار چسب و نوار عایق

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
Mm: میلی متر   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
نوار چسب درزگیر نخ دار
نوار چسب درزگیر نخ دار
عدد
سایز
۳cm*۲۵m
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
نوار چسب درزگیر نخ دار
نوار چسب درزگیر نخ دار
عدد
سایز
۵cm*۲۵m
قیمت (تومان)
۴۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
چسب مایع مخصوص
چسب مایع مخصوص
عدد
سایز
۲.۷kg
قیمت (تومان)
۱۹۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
نوار عایق بندی - 10 متری
نوار عایق بندی - 10 متری
عدد
سایز
۳mm*۵cm*۱۰m
قیمت (تومان)
۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
نوار عایق بندی - 10 متری
نوار عایق بندی - 10 متری
عدد
سایز
۵mm*۵cm*۱۰m
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸