فلنج جوشی فولادی

رینگ و فلنج پلی اتیلن

لطفا توجه کنید

لیست قیمت رینگ و فلنج پلی اتیلن

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت رینگ و فلنج پلی اتیلن به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رنگ: گالوانیزه
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رنگ: گالوانیزه
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رنگ: گالوانیزه
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رنگ: گالوانیزه
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۵۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رنگ: گالوانیزه
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۷۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رنگ: گالوانیزه
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۸۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رنگ: گالوانیزه
سایز
۸"
قیمت (ریال)
۱،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رنگ: گالوانیزه
سایز
۱۰"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رینگ گالوانیزه فلنج پلی اتیلن ایرانی
رنگ: گالوانیزه
سایز
۱۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا