فلنج

واشر و گسکت

واشر و گسکت به منظور آب بندی سطح بین دو فلنج فلزی و جلوگیری از نشت جریان در شرایط عملکردی مختلف و فشار و دماهای مختلف به کار می رود.

گسکت فضاهای میکروسکوپی بین سطح فلنج و همچنین ناهمگونی های سطح فلنج را پر می کند و مسیر عبور سیالاتی مانند آب و گاز را آب بند می کند.

دسته بندی گسکت ها

گسکت ها با توجه به مشخصات فنی انواع مختلفی دارند که عبارت است از : واشر لاستیکی، واشر نسوز ساده، واشر نسوز سیمدار و گسکت اسپیرال وند. دسته بندی دیگری نیز می توان برای گسکت ها در نظر گرفت و آنها را به گسکت های غیر فلزی، نیمه فلزی و تمام فلزی تقسیم کرد که با توجه به شرایط عملکردی از انواع مناسب آنها استفاده می شود.

استاندارد واشر و گسکت

واشرهای استفاده شده جهت آب بند کردن فلنج های با سطح صاف دارای استاندارد ANSI B16.21 و واشرهای استفاده شده جهت فلنج های با سطح برآمده(Raised Face) بر اساس استاندارد ANSI B16.20 می باشند.

عوامل موثر بر انتخاب واشر

  • دما، فشار و میزان خورندگی سیال
  • تعداد دفعات باز و بسته کردن فلنج جهت تعمیرات و نگهداری
  • ضرورت های محیطی و الزامات 
  • هزینه
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸