پیچ و مهره گالوانیزه

پیچ و مهره و واشر گالوانیزه

لیست قیمت خرید پیچ و مهره و واشر گالوانیزه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
پیچ گالوانیزه
پیچ گالوانیزه
واحد: عدد نوع: پیچ
سایز
M۶ L=۱۰mm
قیمت (ریال)
۲،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ گالوانیزه
پیچ گالوانیزه
واحد: عدد نوع: پیچ
سایز
M۶ L=۱۵mm
قیمت (ریال)
۲،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ گالوانیزه
پیچ گالوانیزه
واحد: عدد نوع: پیچ
سایز
M۶ L=۲۰mm
قیمت (ریال)
۲،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ گالوانیزه
پیچ گالوانیزه
واحد: عدد نوع: پیچ
سایز
M۶ L=۲۵mm
قیمت (ریال)
۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ گالوانیزه
پیچ گالوانیزه
واحد: عدد نوع: پیچ
سایز
M۶ L=۳۰mm
قیمت (ریال)
۲،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ گالوانیزه
پیچ گالوانیزه
واحد: عدد نوع: پیچ
سایز
M۶ L=۳۵mm
قیمت (ریال)
۳،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ گالوانیزه
پیچ گالوانیزه
واحد: عدد نوع: پیچ
سایز
M۶ L=۴۰mm
قیمت (ریال)
۳،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ گالوانیزه
پیچ گالوانیزه
واحد: عدد نوع: پیچ
سایز
M۶ L=۵۰mm
قیمت (ریال)
۴،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ گالوانیزه
پیچ گالوانیزه
واحد: عدد نوع: پیچ
سایز
M۶ L=۶۰mm
قیمت (ریال)
۴،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ گالوانیزه
پیچ گالوانیزه
واحد: عدد نوع: پیچ
سایز
M۶ L=۷۰mm
قیمت (ریال)
۵،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا