پیچ و مهره گالوانیزه

پیچ و مهره و واشر گالوانیزه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید پیچ و مهره و واشر گالوانیزه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پوشش: گالوانیزه سرد قطر: M6
سایز
M۶*۱۰mm
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پوشش: گالوانیزه سرد قطر: M6
سایز
M۶*۱۵mm
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پوشش: گالوانیزه سرد قطر: M6
سایز
M۶*۲۰mm
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پوشش: گالوانیزه سرد قطر: M6
سایز
M۶*۲۵mm
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پوشش: گالوانیزه سرد قطر: M6
سایز
M۶*۳۰mm
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پوشش: گالوانیزه سرد قطر: M6
سایز
M۶*۳۵mm
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پوشش: گالوانیزه سرد قطر: M6
سایز
M۶*۴۰mm
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پوشش: گالوانیزه سرد قطر: M6
سایز
M۶*۵۰mm
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پوشش: گالوانیزه سرد قطر: M6
سایز
M۶*۶۰mm
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی
پوشش: گالوانیزه سرد قطر: M6
سایز
M۶*۷۰mm
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا