اتصالات آکاردئونی

لرزه گیر آکاردئونی جوشی ارتعاشات

لطفا توجه کنید

قیمت لرزه گیر و اتصالات آکاردئونی جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لرزه گیر و اتصالات آکاردئونی جوشی ارتعاشات صنعتی ایران به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: جوشی جنس بدنه: آکاردئون استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۰،۸۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: جوشی جنس بدنه: آکاردئون استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۱،۲۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: جوشی جنس بدنه: آکاردئون استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۱۱،۵۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: جوشی جنس بدنه: آکاردئون استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۱۱،۹۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: جوشی جنس بدنه: آکاردئون استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۲،۳۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: جوشی جنس بدنه: آکاردئون استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۱۲،۴۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: جوشی جنس بدنه: آکاردئون استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۳،۳۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: جوشی جنس بدنه: آکاردئون استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۱۴،۱۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: جوشی جنس بدنه: آکاردئون استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۱۵،۴۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: جوشی جنس بدنه: آکاردئون استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۲۸،۹۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا