اتصالات آکاردئونی

لرزه گیر آکاردئونی دنده ای ارتعاشات

لطفا توجه کنید

قیمت لرزه گیر آکاردئونی دنده ای

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لرزه گیر آکاردئونی دنده ای ارتعاشات به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: سردنده جنس بدنه: تمام استیل نوع جداره: یکجداره
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۴،۵۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: سردنده جنس بدنه: تمام استیل نوع جداره: یکجداره
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۴،۸۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: سردنده جنس بدنه: تمام استیل نوع جداره: یکجداره
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۲۵،۱۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: سردنده جنس بدنه: تمام استیل نوع جداره: یکجداره
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۲۵،۵۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: سردنده جنس بدنه: تمام استیل نوع جداره: یکجداره
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۷،۷۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: سردنده جنس بدنه: تمام استیل نوع جداره: یکجداره
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۲۹،۱۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: بدون مهار نوع اتصال: سردنده جنس بدنه: تمام استیل نوع جداره: یکجداره
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۰،۸۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل دوجداره مهاردار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل دوجداره مهاردار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: مهاردار نوع اتصال: سردنده جنس بدنه: تمام استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۶،۸۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل دوجداره مهاردار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل دوجداره مهاردار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: مهاردار نوع اتصال: سردنده جنس بدنه: تمام استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۷،۲۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل دوجداره مهاردار - ارتعاشات صنعتی ایران
لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل دوجداره مهاردار - ارتعاشات صنعتی ایران
نوع مهار: مهاردار نوع اتصال: سردنده جنس بدنه: تمام استیل نوع جداره: دوجداره
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۲۷،۴۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا