قیمت لوله گاز ( لوله سیاه درزدار)

لوله سیاه درزدار سنگین

آخرین بروزرسانی: برای موجودی و تایید تماس بگیرید
لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله آهنی سیاه درزدار سنگین

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت لوله سیاه درزدار سنگین به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپاهان
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپاهان
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 4
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپاهان
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپاهان
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 4
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپاهان
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپاهان
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 4
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 5 با تلرانس: ٪5± سپاهان
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 5 با تلرانس: ٪5± سپاهان
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 5
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 5 با تلرانس: ٪5± سپاهان
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 5 با تلرانس: ٪5± سپاهان
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 5
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 5 با تلرانس: ٪5± سپاهان
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 5 با تلرانس: ٪5± سپاهان
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 5
سایز
۸"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 3.5 با تلرانس: ٪5± سپاهان
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 3.5 با تلرانس: ٪5± سپاهان
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 3.5
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 12 با تلرانس: ٪5± ساوه
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 12 با تلرانس: ٪5± ساوه
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 12
سایز
۱۸"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 12 با تلرانس: ٪5± ساوه
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 12 با تلرانس: ٪5± ساوه
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 12
سایز
۲۰"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 12 با تلرانس: ٪5± ساوه
لوله درزدار سیاه جوشی سنگین ضخامت 12 با تلرانس: ٪5± ساوه
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 12
سایز
۲۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا