قیمت لوله گاز ( لوله سیاه درزدار)

لوله درزدار سپنتا

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید لوله سیاه درزدار سپنتا 

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت لوله سیاه درزدار سپنتا به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.3 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.3 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سبک ضخامت: 2.3
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.3 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.3 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سبک ضخامت: 2.3
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سبک ضخامت: 2.8
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سبک ضخامت: 2.8
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سبک ضخامت: 2.8
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 2.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سبک ضخامت: 2.8
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 3 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 3 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سبک ضخامت: 3
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 3 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 3 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سبک ضخامت: 3
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 3 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 3 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سبک ضخامت: 3
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار سیاه جوشی سبک ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: جوشی تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سبک ضخامت: 4
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا