لوله گالوانیزه گرم

لوله گالوانیزه سنگین

لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله گالوانیزه سنگین

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله فولادی گالوانیزه گرم سنگین به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 3.5 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 3.5 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: دنده ای تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 3.5
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 3.5 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 3.5 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: دنده ای تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 3.5
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: دنده ای تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 4
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 4 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: دنده ای تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 4
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 4.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 4.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: دنده ای تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 4.8
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 4.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
لوله درزدار گالوانیزه دنده ای سنگین ضخامت 4.8 با تلرانس: ٪5± سپنتا
نوع اتصال: دنده ای تلرانس: ٪5± نوع(تایپ): سنگین ضخامت: 4.8
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا