لوله و اتصالات تک لایه

انواع شیرآلات و متعلقات تک لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت انواع شیرآلات و متعلقات

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت انواع شیرآلات و متعلقات تک لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
نوع(تایپ): مغزی برنجی یکپارچه
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۶۶۰،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
نوع(تایپ): مغزی برنجی یکپارچه
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۸۰۷،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
نوع(تایپ): مغزی برنجی یکپارچه
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۱،۳۵۱،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
نوع(تایپ): مغزی برنجی یکپارچه
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲،۰۹۶،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
نوع(تایپ): مغزی برنجی یکپارچه
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳،۳۸۵،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین
نوع(تایپ): مغزی برنجی یکپارچه
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۳،۵۲۰،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تک لایه بوشن فلزی آذین
شیر تک لایه بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): بوشن فلزی درجه: 45
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۱،۶۶۴،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تک لایه دو سر جوش آذین
شیر تک لایه دو سر جوش آذین
نوع(تایپ): دو سر جوش درجه: 45
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۱،۳۸۲،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تک لایه کامل آذین
شیر تک لایه کامل آذین
نوع(تایپ): کامل
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۶۷۶،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر تک لایه کامل آذین
شیر تک لایه کامل آذین
نوع(تایپ): کامل
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۱،۰۱۹،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا