لوله و اتصالات تک لایه

انواع شیرآلات و متعلقات تک لایه

لیست قیمت خرید انواع شیرآلات و متعلقات

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین
شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۶۶۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین
شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۸۰۵،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه ٤٥ درجه دو سر جوش تک لایه آذین
شیرفلكه ٤٥ درجه دو سر جوش تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه تک لایه آذین
شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۱،۷۰۸،۷۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه ٤٥ درجه دو سر جوش تک لایه آذین
شیرفلكه ٤٥ درجه دو سر جوش تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۱،۳۸۸،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۶۹۳،۴۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۱،۰۴۶،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۱،۵۸۵،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین
بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۴۳۱،۹۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین
بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۷۲۱،۷۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا