لوله و اتصالات تک لایه

انواع شیرآلات و متعلقات تک لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید انواع شیرآلات و متعلقات

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین
شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۵۳۰،۹۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین
شیر مغزى برنجى یكپارچه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۶۳۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه ٤٥ درجه دو سر جوش تک لایه آذین
شیرفلكه ٤٥ درجه دو سر جوش تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه تک لایه آذین
شیرفلكه بوشن فلزى ٤٥ درجه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۱،۴۴۲،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه ٤٥ درجه دو سر جوش تک لایه آذین
شیرفلكه ٤٥ درجه دو سر جوش تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۱،۱۸۵،۴۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۵۸۱،۴۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۸۷۵،۷۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
شیرفلكه (کامل) تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۱،۳۲۸،۳۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین
بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۳۶۸،۱۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین
بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۶۱۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا