لوله و اتصالات تک لایه

بوشن یکسر فلز تک لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت بوشن یکسر فلز تک لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت بوشن یکسر فلز تک لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۹۰،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۲۰*۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۴۲،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۲۵*۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۹۲،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۶۶،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۳۲*۱"
قیمت (ریال)
۳۷۹،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۴۰*۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۱،۰۶۱،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۵۰*۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۱،۱۶۵،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۶۳*۲"
قیمت (ریال)
۲،۴۵۳،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۷۵*۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۳۹۱،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
بوشن تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۹۰*۳"
قیمت (ریال)
۷،۲۷۸،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا